หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
4Cs ของเพชร และความรู้อื่นๆเกี่ยวกับ เพชร แหวนเพชร
เพชรร่วง เพชรเจียรไนที่ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือน
แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร สร้อยคอเพชร สร้อยข้อมือเพชร ต่างหูเพชร จี้เพชร แหวนทองขาว
โปรโมชั่น เพชรราคาพิเศษ เพชรราคาถูก
กระดาน ถาม-ตอบ ตอบทุกปัญหาเรื่อง เพชร แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร
ลูกค้าของเรา
แผนที่ หมายเลขติดต่อ เกอเล่ย์
 
ความรู้เกี่ยวกับเพชร
เพชรมีเซอร์ กับเพชรไม่มีเซอร์
Gemologist: เพชรมีเซอร์ (Certificate) คือเพชรที่ได้การรับรองจากสถาบันอัญมณีที่เป็นสถาบันกลาง โดยสถาบันที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมีอยู่สามสถาบันได้แก่ GIA (Gemological Institution of America) HRD (Hoge Raad voor Diamant or Diamond High Council) และ IGI (International Gemological Institute) โดยทั้งสามสถาบันจะแบ่งระดับเพชรจะอยู่ในระบบ 4C's น้ำหนักเพชร (Carat) สีของเพชร (Color) ความสะอาดของเพชร (Clarity) การเจียรนัย (Cut) โดยจะระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับเพชรเม็ดนั้นๆ เช่น น้ำหนักเพชร สีของเพชร ความสะอาดของเพชร (ในกรณีที่ใบรับรองเป็นใบเต็มจะมีรูปแสดงตำแหน่ง inclusion ของเพชรด้วย) และมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ความกว้างของเพชร มุมองศาต่างๆของเพชรเม็ดนั้นๆ ทั้งนี้เพชรที่ได้รับการจัดแบ่งระดับแล้ว อาจมีการยิงเลเซอร์หมายเลขใบรับรองที่ขอบเพชร หรืออาจจะไม่มีก็ได้ หรือในบางกรณีก็เก็บไว้ในห่อ Sealed ไว้ก็ได้ ส่วนใบรับประกันของร้านเป็นคนละส่วนกับใบเซอร์ (Certificate) โดยใบรับประกันของร้านจะระบุรายละเอียด เช่นราคาเพชร น้ำหนักเพชร น้ำหนักทอง หรือเงื่อนไขการรับประกัน การรับคืนเป็นต้น
 
 

ราคาเพชร
Gemologist: การตั้งราคาเพชรจะอ้างอิงกับราคากลาง (Rapaport Diamond Report) โดยมีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นราคาต่อกะรัต ยกตัวอย่างจากตารางด้านล่าง เป็นราคาเพชรขนาด 0.30 - 0.39 กะรัต โดยเพชรเกรด D/IF มีราคา 4,500 ดอลลาร์ต่อกะรัต ส่วนเพชรเกรด H/SI3 มีราคา 1,200 ดอลลาร์ต่อกะรัต หากเราต้องการซื้อเพชร 0.35 กะรัต D/VS1 โดยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.50 บาทต่อดอลลาร์ ราคาเพชร 0.35 กะรัต D/VS1 จะอยู่ที่ 29,890 บาท ($2,800 ราคาอ้างอิง x 30.50 อัตราแลกเปลี่ยน x 0.35 น้ำหนักเพชร) โดยราคาที่คำนวณได้จะเป็นราคาอ้างอิง ส่วนจะได้ส่วนลดจากร้านค้าอีกเท่าไรก็แล้วแต่กรณี

 
 
ขนาด 0.30 - 0.39 กะรัต 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 45 37 32 28 26 20 17
E 38 34 29 26 24 19 16
F 36 33 27 24 22 18 15
G 33 29 25 22 19 16 14
H 29 26 23 20 17 15 13
 
  ราคาถูกหรือแพง
Gemologist: เรื่องของราคาเพชรเป็นเรื่องละเอียด เพราะราคาเพชรไม่ได้ขึ้นอยู่ที่น้ำหนักเพชร สีของเพชร และความสะอาดของเพชรเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงการเจียรนัย และการเรืองแสงของเพชรด้วย แต่ลองดูตัวอย่างเช่น เพชร 0.35 D/VS1 ราคาเต็ม 35,000 บาท ลดพิเศษเหลือ 28,000 บาทเท่านั้น หากลองคำนวณดูจะพบว่าราคาอ้างอิงที่ยังไม่ได้ส่วนลด ราคาจะอยู่ที่ 29,890 บาท ดังนั้นลดจริงเพียง 1,890 บาทเท่านั้น ไม่ได้ลดถึง 7,000 บาท
 
  ราคาต่อกะรัตหรือราคาต่อเม็ด
Gemologist: เรื่องราคาสำหรับเพชร 1 กะรัตขึ้นไปก็เป็นเรื่องที่มักจะเข้าใจผิดระหว่างราคาต่อเม็ดและราคาต่อกะรัตโดยบางครั้งการเปรียบเทียบราคาอาจมีความเข้าใจผิดได้ เช่นราคาเพชร 1.02 กะรัต G/VS2, 3Excellent, Heart and Arrow ราคา 223,400 บาท ส่วนอีกเม็ด 1.12 กะรัต G/VS1, 3Excellent, Heart and Arrow ราคา 248,000 บาท ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะราคาจะเห็นว่าเม็ดที่สองราคาแพงกว่าเม็ดที่หนึ่ง แต่หากลองเปรียบเที่ยบราคาต่อกะรัตเม็ดแรกอยู่ที่ประมาณ 219,000 บาทต่อกะรัต ส่วนเม็ดที่สองราคา 221,000 บาทต่อกะรัต ซึ่งราคาห่างกันเพียง 2,000 บาทต่อกะรัตเท่านั้น แต่ตามราคาอ้างอิงเพชร 1 กะรัต G/VS1 กับ G/VS2 ราคาห่างกันถึง 900 ดอลลาร์ต่อกะรัต (27,000 บาท) ดังนั้นเพชรเม็ดที่สองจึงมีราคาขายถูกกว่าเพชรเม็ดแรก
 
  เพชรเม็ดนี้ไม่มีตำหนิเลย
Gemologist: เป็นความรู้ที่ทางร้านนั้นให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะจริงๆแล้วเพชรเกิดจากธรรมชาติต้องมีสิ่งเจือปน (Inclusion) อยู่แล้ว เพียงแต่การแบ่งเกรดเพชรต้องแบ่งจากการมองผ่านกล้อง 10 เท่า เท่านั้น ถ้าจะพูดให้ถูกต้องจะต้องให้ข้อมูลว่าเพชร IF/FL เป็นเพชรที่ไม่เห็นสิ่งเจือปน (Inclusion) ภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า หากใช้กำลังขยายมากกว่า 10 เท่าก็ต้องเห็นสิ่งเจือปน (Inclusion)
 
  GIA gemologist คืออะไร
Gemologist: GIA gemologist (GIA Graduated Gemologist หรือ GG) เป็นบุคคลที่ได้สำเร็จการศึกษาจาก GIA โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็นความรู้ด้านเพชรและอัญมณีต่างๆ มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรต้องประเมินคุณภาพเพชรและพลอยต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2,000 เม็ด เพื่อให้ผู้สำเร็จหลักสูตรนำไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านอัญมณี รวมถึงการเป็นผู้ประเมินคุณภาพอัญมณี (ออกใบรับรอง)ในห้องปฏิบัติการของ GIA, HRD, IGI หรือสถาบันอีนๆได้
 
 
 

บริษัท เกอเล่ย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด, ชั้น M, ห้อง M26, ถนนรัชดาภิเษก,
แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพ 10400
โทร: (02) 660-9200, (02)660-9201 แฟกซ์: (02) 660-9202
อีเมล์: geleediamond@hotmail.com


หน้าแรก | เกี่ยวกับ เกอเล่ย์ | เครื่องประดับเพชร | แหวนเพชร | แหวนหมั้นเพชร | แหวนคู่ | ต่างหูเพชร | สร้อยคอ,สร้อยข้อมือเพชร | จี้เพชร
เพชร 0.20 - 0.29 กะรัต| เพชร 0.30 - 0.39 กะรัต | เพชร 0.40 - 0.49 กะรัต | เพชร 0.50 - 0.69 กะรัต | เพชร 0.70 กะรัต ขึ้นไป
เพชรแฟนซี | เพชรมีใบเซอร์ 0.08 กะรัต | เพชรมีใบเซอร์ 0.14 กะรัต
ความรู้เรื่องเพชร - 4C ของเพชร | ความรู้เรื่องเพชร - การเปรียบเทียบสีของเพชร | ความรู้เรื่องเพชร - การเจียรนัย | ความรู้เรื่องเพชร -ถาม ตอบ นักอัญมณีศาสตร์
ความรู้เรื่องเพชร - เพชร heart&arrow | การเลือกซื้อเพชร | การเลือกซื้อเพชร (เพิ่มเติม) | การอ่านใบเซอร์ GIA-Dossier
ลูกค้าของเกอเล่ย์ | ข้อมูลงานแต่งงาน | ติดต่อเกอเล่ย์