ร้านเพชร เกอเล่ย์
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
4Cs ของเพชร และความรู้อื่นๆเกี่ยวกับ เพชร แหวนเพชร
เพชรร่วง เพชรเจียรไนที่ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือน
แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร สร้อยคอเพชร สร้อยข้อมือเพชร ต่างหูเพชร จี้เพชร แหวนทองขาว
โปรโมชั่น เพชรราคาพิเศษ เพชรราคาถูก
กระดาน ถาม-ตอบ ตอบทุกปัญหาเรื่อง เพชร แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร
ลูกค้าของเรา
แผนที่ หมายเลขติดต่อ เกอเล่ย์
     

ในปัจจุบันมีใบรับรองคุณภาพเพชร (Certificate of Diamond) อยู่หลายสถาบันในหลายๆประเทศ สำหรับประเทศไทยมีเพียงสามสถาบันที่ได้รับความนิยมและเลือกใช้อยู่ ได้แก่ GIA, IGI และ HRD เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียด GIA Gemologist ของเกอเล่ย์ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆของใบเซอร์โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆค่ะ

การอ่านใบเซอร์เพชร ความรู้เรื่องเพชร-ส่วนที่ 1

ในส่วนแรกจะแสดงถึง รูปแบบของใบรับรอง วันที่ที่ออกใบรับรอง เลขที่ใบรับรอง รูปทรงของเพชร และขนาดของเพชร
หมายเลข 1 เป็นรูปแบบของใบรับรอง โดยในรูปตัวอย่างเป็นใบรับรองแบบย่อ (ในปัจจุบันของ GIAจะมีอยู่สองรูปแบบคือ DIAMOND GRADING REPORT (ใบรับรองแบบเต็ม) และ GIA DIAMOND DOSSIER (ใบรับรองแบบย่อ) ซึ่งใบรับรองแบบเต็มโดยส่วนมากจะออกสำหรับเพชร 1 กะรัตขึ้นไป และ ใบรับรองแบบย่อจะออกสำหรับเพชรที่มีขนาดเล็กกว่า 1 กะรัต)
หมายเลข 2 เป็นวันที่ที่ออกใบร้บรอง โดยในรูปเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2551
หมายเลข 3 เป็นข้อความที่บอกว่ามีการสลักเลขใบเซอร์ที่ขอบเพชร (Girdle) โดยที่ขอบเพชรจะต้องมีข้อความ GIA 7102025278
(Gemologist: หากไม่มีการ Laser ที่ขอบเพชร จะไม่มีข้อความในบรรทัดนี้ โดยจะข้ามไปที่หมายเลข 4
หมายเลข 4) เป็นรูปทรงของเพชรและรูปแบบการเจียรนัย โดยในตัวอย่างเป็น เพชรทรงกลมเหลี่ยมเกสร
หมายเลข 5 เป็นขนาดของเพชร โดยสองตัวหน้าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเพชร และตัวเลขตัวสุดท้าย (2.97) เป็นความลึกของเพชรเม็ดนั้นๆ โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

การอ่านใบเซอร์เพชร ความรู้เรื่องเพชร-ส่วนที่ 2

ในส่วนที่สองจะแสดงรายละเอียด 4'c ของเพชร คือน้ำหนักเพชร สีของเพชร ความสะอาดของเพชร และคุณภาพการเจียรนัย
หมายเลข 6 ระบุถึงน้ำหนักของเพชร มีหน่วยเป็นกะรัต โดยในรูปเพชรหนัก 0.41 กะรัต(1 กะรัตเท่ากับ 0.2 กรัม)
หมายเลข 7 ระบุถึงสีของเพชร (หรือบางคนอาจเรียกว่า น้ำ) โดยเริ่มจาก D color (น้ำ 100) โดยในรูปเป็น F color (น้ำ 98)
หมายเลข 8 ระบุถึงการมองเห็นสิ่งเจือปนในเพชร โดยเริ่มจาก FL/IF, VVS1-2, VS1-2 ไปจนถึง I3 โดยในรูปเป็น VS1 (very slightly included-1) หรือมีสิ่งเจือปนน้อยมาก
หมายเลข 9 ระบุถึงการประเมินคุณภาพการเจียรนัย โดยเริ่มจาก Excellent, Very Good, Good Fair และ Poor โดยในรูปเป็น Excellent (ดีเลิศ)

การอ่านใบเซอร์เพชร ความรู้เรื่องเพชร-ส่วนที่ 3

ในส่วนที่สามแสดงถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของการประเมินคุณภาพเพชร ได้แก่ลักษณะสิ่งเจือปน การขัดแต่ง ความสมมาตร การเรืองแสง และข้อความเพิ่มเติมอื่นๆ
หมายเลข 10 ระบุถึงลักษณะของสิ่งเจือปนทั้งภายนอกและภายใน โดยในรูปเป็น Feather (เหมือนขนนก)
หมายเลข 11 ระบุถึงการขัดแต่งขั้นสุดท้ายหลังเจียรนัยเสร็จ โดยเริ่มจาก Excellent (ดีเลิศ) Very Good (ดีมาก) Good (ดี) Fair (พอใช้) และ Poor (ไม่ดี)
หมายเลข 12 ระบุถึงความสมมาตรของการเจียรนัย ซึ่งความผิดปกติของการเจียรนัยจะทำให้ความไม่สมมาตร และมีผลต่อการสะท้อนของแสงได้ โดยการประเมินมีอยู่ 4 ระดับคือ Excellent (ดีเลิศ), Very Good (ดีมาก), Good (ดี), Fair (พอใช้) และ Poor (ไม่ดี) หมายเลข 13ระบุถึงการเรืองแสงของเพชร ซึ่งการเรืองแสงนี้สามารถทดสอบโดยการนำเพชรไปอยู่ภายให้หลอด Backlight (แสงเหนือม่วง) โดยเพชรที่ผ่านการประเมินจาก GIA ทั้งหมดมีเพียง 25 ถึง 30 เปอร์เซนต์ทีมีการเรืองแสง โดยการเรืองแสงของเพชรอาจทำให้เพชรดูมีสีขาวขึ้นในกว่าเพชรที่ไม่มี่การเรืองแสง และการเรืองแสงที่พบส่วนมากจะเป็นสีฟ้า ส่วนที่เคยพบก็จะมีสีส้ม สีเขียว สีเหลือง สีขาว หมายเลข 14 ระบุถึงข้อความเพิ่มเติมในขอบเพชร (Girdle) โดยอาจเป็นข้อความที่มีอยู่แล้ว หรือข้อความที่ให้สลักเพิ่ม ในรูปเป็นข้อความ IGI M1G25504 (เป็นเพชรที่ได้รับการประเมินจากสถาบัน IGI มาก่อน) ในบางกรณีอาจมีการสลัก H&A เพื่อแสดงว่าเพชรเม็ดนั้นเป็นเพชร heart and arrow
(Gemologist: การสลักด้วยเลเซอร์ข้างขอบเพชรเป็นคำสั่งพิเศษที่โรงงานหรือบริษัทที่ส่งเพชรเม็ดนั้นๆไปประเมินคุณภาพ ขอให้ทางห้องปฏิบัติการสลักให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่สำหรับตัวอย่าง เพชรเม็ดได้รับการสลักข้อความมาก่อนแล้วทางห้องปฏิบัติการของ GIA เลยเพิ่มข้อความว่ามีหมายเลยดังกล่าวที่ขอบเพชร)

การอ่านใบเซอร์เพชร ความรู้เรื่องเพชร-ส่วนที่ 4

รูปด้านซ้ายมือ รูป A เป็นรูปที่แสดงถึงสัดส่วนของเพชรเม็ดที่ได้นำไปประเมินคุณภาพ โดยเป็นสัดส่วนของเพชรที่วัดได้จริงๆ
รายละเอียดต่างๆของเพชร (รูป A) มีดังนี้

 • ความลึกของเพชร (Total Depth) 61.9 เปอร์เซ็นต์
 • ความกว้างของหน้าเพชร (Table size) 55.0 เปอร์เซ็นต์
 • องศาของยอดเพชร (Crown Angle) 34.5 องศา
 • ความสูงของยอดเพชร (Crown Height) 15.5 เปอร์เซ็นต์
 • องศาของฐานเพชร (Pavilion Angle) 43.5 องศา
 • ความลึกของฐานเพชร (Pavilion Depth) 43.5 เปอร์เซ็นต์
 • ความยาวของเหลี่ยมรูปดาว (Star Length) 55.0 เปอร์เซ็นต์
 • ความยาวของเหลี่ยมรูปดาว (Star Length) 55.0 เปอร์เซ็นต์
 • ความยาวของเหลี่ยมด้านฐานเพชร (Lower Half) 75.0 เปอร์เซ็นต์
 • ขอบเพชร เป็นขนาด บางถึงปานกลาง (THM to MED), เจียรนัย (Facted) สูง 2.9 เปอร์เซ็นต์
 • ก้นเพชร: ไม่มี(none)
 • ส่วนรูป B เป็นการสรุปรายละเอียดของเพชรทั้งหมด (โดยส่วนมากรายละเอียดจะถูกเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลของร้าน)

  คิดว่าพอเข้าใจความหมายและการอ่านรายละเอียดของใบรับรองได้บ้างแล้วนะค่ะ GIA gemologist ของเราจะพยายามเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ท่านที่สนใจความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเพชร มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นค่ะ

           
  รูปใบรับรองแบบย่อ (GIA DIAMOND DOSSIER)        
   
   


  หน้าแรก | เกี่ยวกับ เกอเล่ย์ | เครื่องประดับเพชร | แหวนเพชร | แหวนหมั้นเพชร | แหวนคู่ | ต่างหูเพชร | สร้อยคอ,สร้อยข้อมือเพชร | จี้เพชร
  เพชร 0.20 - 0.29 กะรัต| เพชร 0.30 - 0.39 กะรัต | เพชร 0.40 - 0.49 กะรัต | เพชร 0.50 - 0.69 กะรัต | เพชร 0.70 กะรัต ขึ้นไป
  เพชรแฟนซี | เพชรมีใบเซอร์ 0.08 กะรัต | เพชรมีใบเซอร์ 0.14 กะรัต
  ความรู้เรื่องเพชร - 4C ของเพชร | ความรู้เรื่องเพชร - การเปรียบเทียบสีของเพชร | ความรู้เรื่องเพชร - การเจียรนัย | ความรู้เรื่องเพชร -ถาม ตอบ นักอัญมณีศาสตร์
  ความรู้เรื่องเพชร - เพชร heart&arrow | การเลือกซื้อเพชร | การเลือกซื้อเพชร (เพิ่มเติม) | การอ่านใบเซอร์ GIA-Dossier
  ลูกค้าของเกอเล่ย์ | ข้อมูลงานแต่งงาน | ติดต่อเกอเล่ย์